logo
espa
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Παρέχουμε τη δυνατότητα εξειδικευμένων προγραμμάτων σε παιδιά με ιδιαίτερες δυσκολίες σε μαθησιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας παράλληλα με την ποιότητα της συνολικής λειτουργίας της σχολικής ομάδας ο αριθμός των παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες σε κάθε ηλικία είναι περιορισμένος. Έως 2 παιδιά ανά ομάδα των 15 παιδιών. Στην περίπτωση αυτή στην μεγάλη ομάδα δουλεύουν δύο παιδαγωγοί.

Στο νηπιαγωγείο και στην προσχολική ηλικία δεν μπορούμε να μιλάμε για μαθησιακές δυσκολίες, αφού αυτές εκδηλώνονται στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Τα σημάδια γνωστικής απόκλισης ενός παιδιού από το μέσο όρο της ηλικίας του (αν δε σχετίζονται με κάποια αναπτυξιακή διαταραχή διαγνωσμένη ή αδιάγνωστη) μπορεί να σημαίνουν ότι το παιδί βρίσκεται σε επικινδυνότητα να εμφανίσει δυσκολίες αργότερα.

Σ’ αυτήν την περίπτωση και με την άδεια του γονέα προσχωρούμε σε αξιολόγηση με ψυχομετρικά εργαλεία και παρατήρηση πάνω σε συγκεκριμένους δείκτες, σε αυτούς δηλαδή που το παιδί φαίνεται να παρουσιάζει δυσκολίες. Στη συνέχεια και πάνω σε άξονες σχεδιάζονται προγράμματα παρέμβασης, ενώ η εκπαιδευτικός που υλοποιεί το εξατομικευμένο και εξειδικευμένο πρόγραμμα αξιολογεί με ειδικά εργαλεία την πορεία και βελτίωση του παιδιού.

Προγράμματα παρέμβασης στο λόγο: Τα προγράμματα αυτά μπορεί να είναι εξατομικευμένα (το παιδί μόνο του) ή εξειδικευμένα (στοχευμένο πάνω στο παιδί και στις ανάγκες του αλλά σε ομάδα) ή συνδυασμός και των 2.

Όταν λέμε λόγο για τα παιδιά αυτής της ηλικίας θα πρέπει να εννοούμε τη σκέψη και όλο το σύστημα του λόγου, δηλαδή: πρόσληψη – κατανόηση, έκφραση και ομιλία αλλά και την οργάνωση όλων αυτών των στοιχείων του συστήματος. Τα προγράμματα αυτά που στόχο έχουν να καλλιεργήσουν την επικοινωνία και την ομαλοποιημένη λειτουργία στην ομάδα, αφορούν πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις παιδιών (αναπτυξιακές διαταραχές, συναισθηματικού τύπου δυσκολίες, ειδικές δυσκολίες στο λόγο, αναποτελεσματικές στρατηγικές). Το παιδί εκπαιδεύεται σε εκείνες τις περιοχές που υστερεί α) μέσα στην τάξη και στις σχέσεις με τους συνομηλίκους και β) εξατομικευμένα.

Η αξιολόγηση και τα προγράμματα παρέμβασης υποστηρίζονται από επιστημονική εποπτεία.

Επιπλέον, η παιδαγωγός – λογοθεραπεύτρια του σχολείου μας δουλεύει εξειδικευμένα αλλά και σε όλη την ομάδα προγράμματα ομιλίας, φωνολογικής αντιστοιχίας και ανάγνωσης με παιδαγωγική προσέγγιση και μέσα από τον ειδικό προσανατολισμό του προγράμματος. Είναι γνωστό και αποδεδειγμένα ερευνητικά πως ένα θεραπευτικό πρόγραμμα για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να πατά γερά πάνω σε παιδαγωγικές μεθόδους, διαφορετικά καταλήγει ως μια μηχανιστική, επαναλαμβανόμενη και δίχως ουσία δραστηριότητα για το παιδί. Επιπλέον η δυνατότητα να εκπαιδευτούν μέσα σε μικρή ομάδα, δίνει ισχυρό κίνητρο στα παιδιά.

Τέλος σε όλα τα παιδιά μας χορηγούμε ερωτηματολόγια – κοινωνιογράμματα για να διερευνήσουμε ποιοι βρίσκονται σε δυσμενή θέση ανάμεσα στις παρέες των συνομηλίκων. Σ’ αυτή την περίπτωση ερευνούμε με συστηματικό τρόπο και εργαλεία τις αιτίες, συλλέγουμε δεδομένα και στη συνέχεια με παρεμβάσεις από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας, ενδυναμώνουμε το μαθητή μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι σε στρατηγικές και σε κοινωνικά επαρκείς συμπεριφορές έτσι ώστε να καταφέρει όχι μόνο να νιώθει ότι “ανήκει” σε ένα ομαδικό περιβάλλον αλλά και να είναι αρεστός και επιθυμητός από τους συνομηλίκους του.

Η Αρχοντία Καθάριου έχει μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην ειδική αγωγή (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Επιπλέον έχει λάβει πιστοποίηση στη χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων για μαθησιακές δυσκολίες και στο σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

Αξιολόγηση και Προγράμματα Παρέμβασης Σχεδιασμένα Πάνω στις Ανάγκες του Παιδιού

Διαθέτουμε εξειδίκευση στην αξιολόγηση με σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία: Detroit & ΛαΤω (χορήγηση και ερμηνεία) για την εκτίμηση της μαθησιακής επάρκειας και την εκτίμηση του προφορικού λόγου.

Η μαθησιακή επάρκεια καθώς και η εκτίμηση του προφορικού λόγου, αποτελούν ισχυρούς προβλεπτικούς παράγοντες σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης.

Τα ψυχομετρικά εργαλεία είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση και διάγνωση-διαφοροδιάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών στο γενικό πλαίσιο των δυσκολιών μάθησης και την ανάδειξη του ιδιαίτερου μαθησιακού προφίλ, απαραίτητου στο σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης.

Άνοιγμα